W Powstaniu:

szp.pol. w klasztorze SS Elżbietanek, następnie PS przy ul. Misyjnej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW