W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Wilcza 31

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego