W Powstaniu:

Sławbor

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego