W Powstaniu:

Bakcyl - Bartkiewicz - p.sanit.ul.Kredytowa 1 1.08. - 31.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego