W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: ul. Wolska 140, kościół św. Wawrzyńca od 1 do 6 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN