W Powstaniu:

W czasie konspiracji i powstania Naczelny Chirurg szpitala Polowego w klasztorze Sióstr Zmartwychwstanek, a następnie w Forcie Sokolnickiego.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW