W Powstaniu:

Dzik - 11 kom. St.Miasto do 21.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego