W Powstaniu:

Waligóra - WSK - plut. Kobiecy - szpit.Karola i Marii - szpit.Wolski

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego