W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny, szpitalik, siedziba: ul. Racławicka 14, w Domu ss. Franciszkanek Misjonarek od sierpnia do 29 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN