W Powstaniu:

Śródm. Śródm. do 2.09.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego