W Powstaniu:

szp. pol. przy ul. Śliskiej 51

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW