W Powstaniu:

Bakcyl - Ochota - p.sanit. ul.Filtrowa 62

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego