W Powstaniu:

Iwo

por.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego