W Powstaniu:

Kampinos - szpit.pol. Jaktorów - niewola

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego