W Powstaniu:

zgrupowanie Kryska, z-ca szefa sanitarnego zgrupowania, Czerniaków, szpital ”Blaszanka”,

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW