W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Górskiego 3

kpt.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego