W Powstaniu:

zgrupowanie Chrobry II, szp.pol. przy ul. Śliskiej 51

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW