W Powstaniu:

Bakcyl

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego