W Powstaniu:

Lekarz naczelny I batalionu zgrupowania Chrobry II.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW