W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Obrońców 23, szp.pol. przy ul. Saskiej 101

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW