W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Długiej 15, następnie przy ul. Chopina 5

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW