W Powstaniu:

szp.pol. KB przy ul. Boduena 4, „Pod Znachorem”