W Powstaniu:

WSOP. Zorganizował PS przy ul. Fabrycznej 10, w miejscu postoju dowódcy 2 Rejonu WSOP, szp.pol. Nr 1, szef sanitariatu V Zgrupowania AK.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW