W Powstaniu:

Instyt Oftalmiczny przy ul. Smolnej 8, od 7.09.1944 w szpitalu Wolskim

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW