W Powstaniu:

Batalion im. W. Łukasińskiego 2 kompania „Supraśl”

Ukończyła kurs sanitarny, a następnie instruktorski w lokalu szefa kompanii Aleksandra Kalinowskiego przy ul. Bugaj 13; szkolenie prowadziła komendantka Henryka Kalinowska, ps. „Fela”; była jednocześnie kolporterką prasy i łączniczką

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29