W Powstaniu:

siostra operacyjna w szpitalu przy ul. Chocimskiej.