W Powstaniu:

Akademia Wola do 6.08

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego