W Powstaniu:

Obwód II Żoliborz, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny 107 siedziba: ul. Słowackiego 25, Ośrodek Zdrowia i Opieki ul. Marymoncka 45 w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN