W Powstaniu:

Kampinos 6.08. - niewola

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego