W Powstaniu:

Kampinos - szpit. Jaktorów - niewola

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego