W Powstaniu:

szp.pol. przy ul. Pierackiego, ewakuowany z ul. Smolnej, szp.pol. w gmachu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Smulikowskiego

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW