W Powstaniu:

Obwód III Wola z Lesznem, placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny siedziba: Miejski Dom Kobiet, ul. Leszno 96; pierwsze dni do 8 sierpnia,

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN