W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Powiśle, placówki lecznicze, Instytut Oftalmiczny, od 1 sierpnia do września, siedziba: ul. Smolna 8

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN