W Powstaniu:

NSZ - kom.mjr.Szeptyckiego - plut.174 St.Miasto do 2.09.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego