W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście-Południe, ul. Żurawia 28 -zupełnie bezpłatnie przyjmował chorych i rannych w swoim mieszkaniu, a także wizytował pacjentów na wezwanie.

Źródło

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim PIW 1972 oraz Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW