W Powstaniu:

naczelny chirurg kliniki pediatrycznej przeniesionej z ul. Litewskiej na ul. Śliską 51

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW