W Powstaniu:

Północ - plut.Jerzyki

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego