W Powstaniu:

Bakcyl - Północ - p.sanit.ul.Muranowska 6 St.Miasto do 2.09.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego