W Powstaniu:

Praga - 2 rej. - plut.661 por.Kozła

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego