W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża"w 1 rejonie, w sierpniu - wrześniu

Brała udział w walkach w rejonie ulic Wroniej i Grzybowskiej, skąd wraz z oddziałem przedostała się na Starówkę; uczestniczyła w walkach na odcinkach: ul. Barokowa, a następnie Bank Polski; po upadku Starówki, przeszła kanałami do Śródmieścia, gdzie brała udział w walkach w rejonie ulic Wareckiej i Zielnej – wypady na hotel Cristal; po rozbiciu oddziału otrzymała przydział do punktu sanitarnego Armii Ludowej przy ul. Skorupki, następnie do szpitala polowego przy ul. Chopina 17.

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN oraz http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29