W Powstaniu:

Praga - 4 rej. - p.sanit.ul.Wileńska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego