W Powstaniu:

Chrobry II - p.sanit.ul.Miedziana 8

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego