W Powstaniu:

Bakcyl - szpit.ewak.ul.Jaworzyńska - ul.Śniadeckich

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego