W Powstaniu:

Północ - plut.Jerzyki St.Miasto - Kampinos

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego