W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków; placówki lecznicze: punkt ratowniczo-sanitarny, siedziba: ul. Ludna 9 sierpień - wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN