W Powstaniu:

Sztab Główny AL Wydział Żeńskich Jednostek Wojskowych (zwanych Bojowymi)

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN