W Powstaniu:

Baszta - sanit. - p.sanit.ul.Puławska 72

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego