W Powstaniu:

Kampinos - szpit.pol.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego