W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych; w Zgrupowaniu „Kuby" od 1 sierpnia do 2 września, w Oddziałach Wojskowych PPS

Źródło

źródło:Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego; Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN