W Powstaniu:

pielęgniarka w plutonie sanitarnym Kompanii Orląt — w punkcie sanitarnym przy ul. Elektoralnej, potem krótko w Szpitalu Maltańskim i Szpitalu Powstańczym przy ul. Długiej 23

Źródło

Pochylone nad człowiekiem t.2 wyd. Stowarzyszenie Redaktorów, Warszawa 1993